La Lega Tinnitus Svizra (LTS) è in’organisaziun d’util public che represchenta ils interess da las persunas pertutgadas d’in tinnitus, d’ina sperdita andetga da l’udida u d´in Morbus Menière. Ella stat sut il patrunadi da la “pro audito”, l’organisaziun svizra per persunas cun problems d’udida.


Novitads

Uffici LTS dal 1 marz 2020: 

 

Uffici LTS

Stefanie Schenk

Bergstrasse 52

7303 Mastrils

 

Tel: 081 322 74 86

Email: info@tinnitus-liga.ch